Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 16/2012
data dodania 2012-07-10 16:41:00
spółka AerFinance SE

Istotna informacja dotycząca spółki zależnej // Substantial information on subsidiary

Zarząd spółki Aerfinance PLC ('Emitent')informuje, iż w dniu 10 lipca 2012 uzyskał oficjalną informację od Zarządu AerTech SAS o zakończeniu procedury przejmowania dwóch hangarów położonych na lotnisku w Dinard-Pleurtit. Po konsultacji z audytorem finansowym AerTech SAS przyjęto, iż hangary zostaną ujęte w księgach wg wartości nabywczej tj w wysokości ok. 130 tys. EUR.
Emitent zwraca uwagę, na fakt, iż AerTech ma prawo wykorzystywać wyżej wymienione obiekty wyłącznie na cele związane z lotnictwem. Ewentualne rozszerzenie lub zmiana zakresu wykorzystania budynków jest uzależniona od zgody administratora lotniska. Hangary znajdują się w obrębie lotniska a umowa dzierżawy terenu wygasa 31.12.2040 roku. Emitent zwraca uwagę, na fakt, iż takie rozwiązanie (dzierżawa terenu) jest standardowe w branży lotniczej.
Transakcja ma istotne znaczenie dla Emitenta, ponieważ przekroczyła 20 % kapitałów własnych Spółki

Podstawa prawna:
§ 3 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrot

The Board of AerFinance PLC ('Issuer') informs, that on 10th of July 2012 received an official information from the directors of AerTech SAS stating that the procedure of acquisition of two hangars situated at Dinard-Pleurtit Airport has been completed. After consultation with financial auditor of AerTech SAS, the hangars will be valued in the books at purchase price at level of ca 130 000 EUR.
The Issuer informs, that AerTech SAS is entitled to perform solely aviation-related activity in the hangars. Any change or extension of the scope of the activity must be accepted by airport authority in advance. The hangars are situated in the area of airport and the land lease agreement is valid until 31.12.2040. The Issuers informs that such a legal structure (land lease) is a typical in aerospace industry.
This transaction is important for the Issuer as its value exceeds 20% of the equity of the Issuer
Legal Basis
§ 3 point 2 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartłomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH