Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 17/2012
data dodania 2012-07-11 15:59:44
spółka AerFinance SE

Istotna informacja dotycząca spółki zależnej // Material Information on subsidiary

Zarząd AerFinance PLC ('Emitent') informuje, iż w dniu 11 lipca 2012 roku uzyskał informacje od zarządu spółki zależnej AerFinance Ventures sp. z o.o. o otrzymaniu kolejnej transzy zaliczki z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości 2,69 mln zł na finansowanie działań związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 3.1.

W AerFinance Ventures sp. z o.o. aktualnie trwają procedury związane z powoływaniem pierwszej spółki, która otrzyma wsparcie w kwocie 300 tys. PLN. AerFinance PLC poinformuje stosownym komunikatem bieżącym o formalnym zawiązaniu nowej spółki. Jednocześnie w AerFinance Ventures sp. z o.o. prowadzone są preinkubacje - czyli etapy poprzedzające decyzję o ewentualnym wejściu kapitałowym - dwóch innych projektów. Emitent każdorazowo poinformuje o dokonaniu inwestycji.

Transakcja ma istotne znaczenie dla Emitenta, ponieważ przekroczyła 20% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
-----

Board of Directors of AerFinance PLC ('Issuer') informs that on 11th of July 2012 the Issuer received an information from its subsidiary - AerFinance Ventures sp. z o.o. that AerFinance Ventures sp. z o.o. received next installment of the prepayment from Polish Agency for Enterprise Development in the value of 2,69 mln PLN to continue the 3.1 project of Innovative Economy Operational Program .

Currently in AerFinance Ventures sp. z o.o. the procedure of incorporation of a new subsidiary supported with 300 000 PLN is in progress. AerFinance PLC will inform market participants when it's finalized. Additionally, there are 2 projects in the incubation stage (mandatory stage before the final investment decision is made). The Issuer will publicly inform once there are new capital investments made by AerFinance Ventures sp. z o.o.

This transaction is important for the Issuer as its value exceeds 20% of the equity of the Issuer.

Legal basis:
§ 3 point 1 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartłomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH