Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 18/2012
data dodania 2012-07-16 16:52:03
spółka AerFinance SE

Istotna informacja dotycząca spółki zależnej // Material Information on subsidiary

Zarząd Spółki AerFinance PLC ('Emitent') w dniu 16 lipca 2012 podjął informację, że zmianie uległ zakres certyfikatu spółki zależnej AerTech SAS w zakresie wykonywania obsług lotniczych zgodnie ze standardami PART 145. Spółka dobrowolnie zrezygnowała z utrzymywania pozwolenia na samoloty BOEING 737 oraz BAE 146. Powodem tej decyzji były decyzja o wygaszeniu stałych pozycji kosztowych, które były ponoszone z tytuły utrzymania zdatności do świadczenia usług na wyżej wymienione typy samolotów przy nikłym zainteresowaniu ze strony rynku. Zarząd AerTech SAS nie wyklucza w przyszłości wznowienie ponownie rozszerzenie certyfikatu na wyżej opisane maszyny pod warunkiem zaistnienia uzasadnionego zapotrzebowania rynkowego.
Podstawa prawna:
§ 3 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obro

The Board of AerFinance PLC ('Issuer') informs, that has on 16th of July of 2012 has received an information from its subsidiary AerTech SAS, that the scope of the approvals for aircraft maintenance services issued under regime PART 145 has been reduced. AerTech SAS has voluntarily resigned from keeping approvals BOEING 737 series and BAE 146 series. This decision was take due to certain fixed and mandatory costs related directly with the keeping the approvals for above mentioned types of aircraft, with no significant interest from the potential clients. The Board of AerTech SAS does not preclude re-extension of the approvals if a reasonable market opportunity arises.
Legal Basis
§ 3 point 2 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartłomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH