Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 22/2012
data dodania 2012-09-21 15:55:44
spółka AerFinance SE

Zawiązanie nowej spółki przez AerFinance PLC i Spółkę Zależną // New company set up by AerFinance PLC and a subsidiary

Zarząd AerFinance PLC ('Emitent') informuje, iż w dniu 21 września 2012 roku Emitent wspólnie ze spółką zależną AerFinance Ventures sp. z o.o. zawiązali spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o firmie Avio 21 sp. z o.o. Emitent obejmie w niej 46% udziałów za wkład w postaci wierzytelności wartych 667 000 zł, które przysługują emitentowi względem AerTech, natomiast AerFinance Ventures sp. z o.o. realizująca projekt współfinansowany przez środki UE, obejmie 49% udziałów za kwotę 710 500 zł. Spółka Avio 21 sp. z o.o. będzie działać w obszarze branży lotniczej, świadcząc usługi w zakresie renowacji i regeneracji komponentów lotniczych. Warunkiem sfinalizowania wejścia kapitałowego jest otrzymanie zgody od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

§ 3 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

---

The Board of AerFinance PLC ('Company') informs, that on 21st of September 2012 the Company along with a subsidiary AerFinance Ventures sp. z o.o. set up a company under name Avio 21 sp. z o.o. The Company received 46% of the share capital which was paid in transfer or receivables from AerTech SAS for the value of 667 000 PLN. AerFinance Ventures sp. z o.o. took up 49% of the share capital for 710 500 PLN. Avio 21 sp. z o.o. will focus on providing renovation and regeneration services of the aircraft components. The whole investment requires the approval of Polish Agency for Enterprise Development.


§ 3 point 2 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartłomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH