Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 25/2012
data dodania 2012-10-01 17:23:56
spółka AerFinance SE

Zmiana terminu publikacji raportu za rok obrotowy 2011/2012 // The change of presentation of Audited Accounts for 2011/2012 accounting year.

Zarząd AerFinance PLC ('Emitent') informuje, iż w dniu dzisiejszym uzyskał od firmy, która miała przeprowadzić audyt wyniku finansowego za okres 2011/2012 pisemną informację nt braku możliwości przeprowadzenia audytu wyniku finansowego Emitenta ze względu na zmiany prawne w prawie angielskim przeprowadzone przez nadzorcę rynku.
Emitent podjął już negocjacje z innymi podmiotami uprawnionymi do wykonania audytu finansowego zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
Wobec powyższego, Emitent informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego na dzień 31.10.2012 roku w stosunku od dat podanych w raporcie bieżącym nr 1/2012. Jednocześnie Emitent zastrzega, iż termin ten może ulec wydłużeniu ze względu na konieczność zapoznania się przez audytora z dokumentacją przedsiębiorstwa.
Emitent będzie informował każdorazowo o podpisaniu umowy z nowym audytorem jak i innych istotnych wydarzeniach związanych z wyżej opisanym zagadnieniem.
Podstawa prawna:
§ 6 pkt 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

The Board of AerFinance PLC ('Issuer') informs, that today has received a written information that the company that was chosen to perform statutory audit of annual accounts for year ending on 30st of April 2012 will not be able to perform the audit due to recent changes in the English law implemented by Supervisory Body.
The Issuer is in process of negotiation with another entities that has privilege to perform required audit.
Given above, the Issuer changes the planned day of the submission of annual accounts, that was present in current report 1/2012 and sets a new date: 31.10.212. At the same time the Issuer reserves, that the date of announcement of audited accounts may be delayed due to time required by new auditor to become familiarized with Issuers results
The Issuer will inform publicly about closing the agreement with new auditor and about any new material information related with presented subject
Legal Basis
Article 6 point 14.2 of the Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartłomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH