Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 29/2012
data dodania 2012-10-29 16:38:08
spółka AerFinance SE

Uzupełnienie raportu bieżącego 28/2012 // Supplement to Current Report 28/2012

Zarząd AerFinance PLC ('Emitent') przekazuje do wiadomości publicznej następujące informacje w związku ze zbyciem sprzedaży UAB Direcf Fly, o którym Emitent poinformował w raporcie bieżącym 28/2012 r.
Zbywając 90 % udziałów UAB Direct FLy za kwotę ok. 60 000 EUR, Emitent zanotuje zysk z transakcji w wysokości ok. 26 800 GBP w bieżącym okresie rozrachunkowym.
Decyzja o wyjściu inwestycji została podjęta jako pochodna zmian polityki inwestycyjnej przedsiębiorstwa w związku ze zmianą składu Zarządu, która miała miejsce w 10.2011 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

The Board of AerFinance PLC ('Issuers') publically announces a supplementary information to share purchase transaction on UAB Direct Fly shares that was announced in current report of 28/2012.
By selling 90 % of shares of UAB Direct Fly for the amount of 60 000 EUR, The Issuer will be entitled to capitalize the gain on the transaction in the amount of ca. 26 800 GBP in a current account period.
The decision of selling the shares has been made as a result of a new investment policy adopted by a current Directors in relation to change in the Board, that took place in 10.2011.

Legal Basis
§ 3 point 2 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartłomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH