Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 36/2012
data dodania 2012-12-10 16:35:22
spółka AerFinance SE

Odstąpienie od umowy zbycia udziałów // Termination of the Share Purchase Agreement

Zarząd AerFinance PLC ('Emitent') informuje, iż w dniu 10 grudnia 2012 zostało podpisane porozumienie o odstąpieniu od umowy zbycia udziałów w Lubelskiej Grupie Lotniczej ('LGL'), o którym Emitent informował w raporcie biezącym 15/2012.
Powodem podpisania niniejszego porozumienia było niepodjęcie kroków przez Nabywcę do wykonania niniejszej umowy.
Jednocześnie Emitent prowadzi zaawansowane rozmowy z nowym inwestorem zainteresowanym nabyciem przedmiotowego pakietu udziałów. Emitent planuje, że nowa umowa zbycia udziałów zostanie podpisana do końca 2012 roku na warunkach nie gorszych niż pierwotna umowa.
Wartość transakcji ma istotne znaczenie dla Emitenta, ponieważ przekroczyła 20 % kapitałów własnych Spółki.
Podstawa Prawna
§ 3 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

The Board of AerFinance PLC ('Issuer') informs, that on 10th of December 2012 a it has signed a termination agreement in regards to Share Purchase Agreement of shares of Lubelska Grupa Lotnicza sp. z o.o. ('LGL'). The reason for this was lack of activity of the Purchaser to perform said Share Purchase Agreement. The Issuer has informed about this transaction in the Current Report (15/2012).

The Issuers is in the advanced negotiation process with other interested Party to acquire shares of LGL. It is expected to sign new Share Purchase Agreement by the end of 2012 under the conditions that would be not worse than agreed in the first transaction.
This transaction is important for the Issuer as it's value exceeds 20 % of the equity of Issuer.
Legal Basis
§ 3 point 2 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartłomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH