Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 1/2013
data dodania 2013-01-02 09:13:55
spółka AerFinance SE

Istotna informacja dotycząca spółki zależnej // Material Information on subsidiary

Zarząd AerFinance PLC informuje iż w dniu 02.01.2013 roku uzyskał informację od zarządu AerFinance Ventures sp. z o.o. o otrzymaniu kolejnej transzy zaliczki z Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w wysokości ok. 3,2 mln zł na finansowanie działań związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 3.1. Jednocześnie Emitent informuje, iż zgodnie z wytycznymi PARP w pierwszej połowie stycznia 2013 roku AerFinance Ventures sp. z o.o. zwróci 15% kwoty dofinansowania - ponowna wypłata tych środków nastąpi na podstawie kolejnego wniosku o płatność.

W chwili obecnej w procesie inkubacji, który poprzedza ewentualną decyzję o zaangażowaniu kapitałowym, znajdują się cztery projekty. Zarząd AerFinance Ventures sp. z o.o. szacuje, że kolejne inwestycje kapitałowe w inkubowane projekty będą miały miejsce na początku 2013 roku. Emitent poinformuje każdorazowo o dokonaniu inwestycji.

§ 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

-----

Board of Directors of AerFinance PLC informs that on January 2nd 2013 received an information from its subsidiary - AerFinance Ventures sp. z o.o. that AerFinance Ventures sp. z o.o. received next installment of prepayment from Polish Agency for Enterprise Development in the value of 3,2 mln PLN to continue the 3.1 project of Innovative Economy Operational Program. In first part of January 2013 according to PARP directives AerFinance Ventures will return 15% of the prepayment which will be paid back after the next prepayment request.

Currently there are four projects in incubation stage (which is a mandatory stage before final investment decision is made). The Board of AerFinance Ventures estimates that money deployment will be made at the beginning of 2013. AerFinance PLC will inform market participants about each new capital engagement.

§ 3 point 1 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartłomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH