Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 2/2013
data dodania 2013-01-02 17:42:46
spółka AerFinance SE

Daty przekazywania raportów kwartalnych w 2013 / Transmission dates of quarterly reports in 2013

Zarząd AerFinance plc informuje, że raporty kwartalne Spółki będą przekazane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012/2013 roku - 15 marca 2013 r.
2. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012/2013 roku - 17 czerwca 2013 r.
3. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012/2013 roku - 16 września 2013 r.
4. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2012/2013 roku - 16 grudnia 2013 r.
5. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2012/2013 roku - 15 października 2013 r.
Jednocześnie Emitent informuje, że rok obrotowy Spółki trwa od 1 maja do 30 kwietnia roku następnego, w związku z powyższym terminy publikacji raportów okresowych odbiegają od typowych dla pozostałych Emitentów papierów wartościowych.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 pkt 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Transmission of reports in 2013
The board of AerFinance PLC hereby informs, that dates for the transmission of quarterly reports in 2013 are as follows:
1. Company and consolidated report for 3rd quarter of accounting year 2012/2013 - 15th of March 2013
2. Company and consolidated report for 4th quarter of accounting year 2012/2013 - 17th of June 2013
3. Company and consolidated report for 1st quarter of accounting year 2013/2014 - 16th of September 2013
4. Company and consolidated report for 2nd quarter of accounting year 2013/2014 - 16th of December 2013
5. Company and consolidated report for 2012/2013 - 15th of October 2013
The Company informs, that its accounting year starts on 1st of May and ends on 30th of April a year after. Due to this fact, the dates of transmissions vary from typical.

Any changed of above listed dates will be announced via EBI system.
Legal basis

Article 6 point 14.1 of the Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartlomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH