Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 6/2013
data dodania 2013-01-25 16:44:00
spółka AerFinance SE

Spłata zobowiązania // Settlement of outstanding

Zarząd AerFinance PLC ('Emitent') Informuje, że w dniu 24 stycznia 2013 roku została spłacona zobowiązanie jakie Emitent posiadał wobec IKENGA INVEMSTMENT CORPORATION LTD ('IIC') w kwocie 157 301,40 USD. Przedmiotowa wierzytelność została przejęta przez Emitenta w czerwcu 2012 roku, zgodnie z raportem bieżącym 12/2012.
Na dzień dzisiejszy, Emitent nie posiada żadnych zobowiązań wobec IIC.

Niniejsza informacja jest istotna dla Emitenta z powodu przekroczenia 20 % kapitałów własnych grupy kapitałowej

Podstawa prawna
§ 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu


The Board of Aerfinance PLC ('Issuer') informs, that on 24th of January 2013 the Issuer has paid remaining part of outstanding to Ikenga Investment Corporation LTD ('IIC') in the amount of 157 301,40 USD. The Debts was acquired by issuered in June 2012 as per current report no 12/2012.
As for today there is no outstanding between Issuer and IIC

This information is important for the Company as it's value exceeds 20 % of the total equity of the capital group.
Legal Basis
§ 3 point 1 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartłomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH