Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 9/2013
data dodania 2013-03-14 16:12:14
spółka AerFinance SE

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej / Share capital increase in a subsidiary

Zarząd Aerfinance PLC ('Emitent') informuje, że w dniu 14.03.2013r. powziął informację, że w spółce zależnej Alert Finansowy sp. z o.o. podniesiono kapitał zakładowy z 200 000 zł do 320 400 zł przy zachowaniu niezmienionej struktury udziałowców. W wyniku zmian Emitent posiada 1 577 udziałów o łącznej wartości 78 850 zł, które stanowią 24,6% kapitału zakładowego Alertu Finansowego sp. z o.o.

W opinii zarządu AerFinance PLC przedmiotowa zmiana wpływa na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

§ 3 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

---

The Board of AerFinance PLC informs that on 14th of March 2013 received an information that in its subsidiary Alert Finansowy sp. z o.o. the share capital has been increased from 200 000 PLN to 320 400 PLN without any changes in the shareholders structure. In result AerFinance PLC has 1 577 shares with the total nominal value of 78 870 PLN representing 24,6% of the share capital.

The Board of AerFinance PLC believes that the above share capital increase will impact future economic and financial situation of the Company.

§ 3 point 2 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartłomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH