Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 12/2013
data dodania 2013-03-27 09:59:44
spółka AerFinance SE

Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego // Polish Agency for Enterprise Development approval fot the investment by a subsidiary

Zarząd AerFinance PLC ('Emitent') informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego 07/2013, iż w dniu 27 marca 2013 roku uzyskał informację od spółki zależnej AerFinance Ventures ('AerVC'), że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ('PARP') wyraziła zgodę na wejście kapitałowe w ramach powołanej spółki Seoway sp. z o.o., której wysokość kapitału zakładowego będzie wynosić 1 750 000 zł, a AerVC obejmie w niej 40% udziałów za wkład pieniężny w wysokości 700 000 zł.

Spółka Seoway sp. z o.o. działa w branży usług informatycznych w obszarze SEO, dostarczając narzędzia pozycjonerskie przeznaczone w głównej mierze dla segmentu B2B.

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkową przedmiotowa inwestycja nie będzie podlegała konsolidacji w prezentowanych sprawozdaniach finansowych. Wartość inwestycji będzie wykazywana według planowanej wartości objęcia akcji tj. 700 000 zł.

§ 3 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

-----

The Board of AerFinance PLC informs, in relation to a current report 07/2013, that on 27th of March 2013 received an information from a subsidiary company AerFinance Ventures sp. z o.o. ('AerVC') that Polish Agency for Enterprise Development approved the capital engagement in Seoway sp. z o.o. ('Seoway'). The total share capital of Seoway will equal 1 750 000 PLN and AerVC will take up 40% of the share capital for a cash payment of 700 000 PLN.

Seoway operates in IT services branch related to SEO area, delivering SEO tools mainly for B2B segment.

In pursuance of accounting policy financial results of a new company will not be consolidated with the financials of the AerFinance PLC group. The investment will be presented in the books at the planned value of 700 000 PLN.

§ 3 point 2 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartłomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH