Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 13/2013
data dodania 2013-04-26 19:06:21
spółka AerFinance SE

Zmiana roku księgowego emitenta // Change of accounting reference date of the Issuer

Zarząd AerFinance plc informuje, w dniu 26 kweitnia 2013 roku podjął uchwałę o zmianie roku obrachunkowego poprzez skrócenei roku obrachunkowego 2012/2013 do dnia 31.12.2013 r. Celem tej uchwały jest zapewnienie dostosowania roku obrotowego spółki AerFinance PLC do okresów obrachunkowych spółek zależnych.

Wobec powyższego Zarząd Emitenta przedstawia zaktualizowany harmonogram przekazywania raportów okresowych :

1. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za okres 02-04 2013 - 17 czerwca 2013 roku
2. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za okres 01.05.2012-31.12.2012 - 17 czerwca 2013 roku
3. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za okres 01-03 2013 - 15 maja 2013 roku
4. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za okres 04-06 2013 - 14 sierpnia 2013 roku
5. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za okres 07-09 2013 - 14 listopada 2013 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 pkt 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


The Board has resolved on 26th of April 2013 to change Issuer's accounting reference date by shortening accounting year 2012/2013 as per date 31/12/2012. The purpose of the change is to match Issuer accounting reference date with its subsidiaries.
Based on above the Board of AerFinance PLC hereby informs, that dates for the transmission of report in 2013 are as follows:

1. Company and consolidated report for the period 02-04.2013 - 17th of June 2013
2. Company and consolidated report for the period 01.05.2012-31.12.2012 - 17th of June 2013
3. Company and consolidated report for the period 01-03.2013 - 15th of May 2013
4. Company and consolidated report for the period 04-06.2013 - 15th of August 2013
5. Company and consolidated report for the period 07-09.2013 - 14th of November 2013

Any changed of above listed dates will be announced via EBI system.
Legal basis

Article 6 point 14.1 of the Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartlomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH