Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 17/2013
data dodania 2013-06-11 10:19:34
spółka AerFinance SE

Ostatecznie rozliczenie transakcji zbycia udziałów // Final settlement of the share puchase transaction

Zarząd AerFinance PLC (‚Emitent') w nawązaniu do raportu bieżącego 39/2012, iż w dniu 11.06.2013 otrzymano trzecią i ostatnią transzę zapłaty za udziały Lubelskiej Grupy Lotniczej sp. z o.o.

Wartość transakcji ma istotne znaczenie dla Emitenta, ponieważ przekroczyła 20 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

The Board of AerFinance PLC (‚Issuer'), in refence to Current Report 39/2012, informs that on 11/06/2013 a third and the last installment of share purchase price for Lubelska Grupa Lotnicza sp. z o.o. has been received.


This transaction is important for the Issuer as it's value exceeds 20% of the equity of Issuer.

Legal Basis
§ 3 point 2 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartlomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH