Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 34/2013
data dodania 2013-09-03 16:10:22
spółka AerFinance SE

Objęcie udziałów przez spółkę zależną / Aquisition of shares by subsidiary

Zarząd AerFinance PLC ('Emitent') informuje, że w dniu 3 września 2013 r. uzyskał informację od spółki zależnej AerFinance Ventures sp.z o.o. (AerVC) o tym, iż wobec zarejestrowania przez sąd połączenia spółki WDSP Holding SA - w której AerVC posiadała 3 076 929 akcji - z notowaną na rynku NewConnect spółką Indata Software SA (wcześniejsza nazwa - Tromedia SA), AerVC stało się akcjonariuszem tej ostatniej, obejmując w niej 3 385 621 akcji stanowiących 6,65% akcji w kapitale zakładowym Indata Software SA.

Emitent informował o objęciu akcji przez AerVC w spółce WDSP Holding SA w zamian za udziały w spółce MadeMobile.pl sp. z o.o. w raporcie bieżącym 38/2012.

W opinii Zarządu przedmiotowa zmiana może mieć wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

§ 3 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

---

The Board of AerFinance PLC ('Issuer') informs that on September 3rd 2013 received information from subsidiary AerFinance Ventures sp. z o.o. ('AerVC') that in result of the merger of WDSP Holding SA - in which AerVC owned 3 076 929 shares - and NewConnect listed company Indata Software SA (previous name - Tromedia SA), AerVC became the shareholder of Indata Software SA with 3 385 621 shares giving 6,65% of the share capital.

Issuer informed about aquisition of WDSP Holding SA shares by AerVC for the shares in MadeMobile.pl sp. z o.o. in current report 38/2012.

AerFinance PLC Board believes that the above change may have impact on future economic and financial situation of the Company.

Legal Basis: § 3 point 2 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartłomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH