Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 35/2013
data dodania 2013-09-03 17:27:10
spółka AerFinance SE

Korekta raportu 34/2013 / Correction of the current report 34/2013

Zarząd AerFinance PLC informuje, że poprawna ilość akcji Indata Software SA, która została zawarta w raporcie 34/2013 wynosi 3 384 621. Błąd miał charakter omyłki pisarskiej.

§ 3 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

---

The Board of AerFinance PLC informs that the correct number of Indata Software SA shares mentioned in the current report 34/2013 is 3 384 621. Mistake resulted from a typographical error.

Legal Basis: § 3 point 2 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartłomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH