Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 39/2013
data dodania 2013-09-25 15:28:17
spółka AerFinance SE

Istotna informacja dotycząca spółki zależnej // Material Information on subsidiary

Zarząd AerFinance PLC ('Emitent') informuje, iż w dniu 25 września 2013 roku uzyskał informację od zarządu spółki zależnej AerSoftware Sp. z o.o. na temat zmiany głównego przedmiotu działalności.

Nastąpiły także zmiany w umowie spółki poprzez rozszerzenie zakresów działalności statutowej oraz zmiany nazwy spółki.

Celem zmiany będzie przygotowanie spółki do ewentualnego projektu w obszarze niszowych produkcji pochodzenia roślinnego. Na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu spółka nie rozpoczęła jeszcze działalności operacyjnej w nowym segmencie.

Obecnie trwają prace nad stworzeniem kompleksowej strategii działalności spółki oraz prace konceptualne i testowe. Niezwłocznie po przyjęciu nowej strategii przez spółkę zależną, emitent poinformuje o jej głównych celach i założeniach biznesowych.

Podstawa prawna:
§ 3 ustęp 2 pkt 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

---

Board of Directors of AerFinance PLC ('Issuer') informs that on 25th of September 2013 the Issuer received an information from its subsidiary AerSoftware sp. z o.o. that AerSoftware sp. z o.o. changed the scope of the company's business.

There were also implemented changes in the articles of association by extending the scope of statutory activity and changes in the company's name.

The aim of the changes is to prepare the company for a possible niche in the area of plant production and processing. At the date of this announcement the company has not started operations in the new segment.

Currently the subsidiary develops a comprehensive strategy for the company as well as conceptual works and testing. Immediately after the adoption of a new strategy by the subsidiary, the Issuer will inform about its main aims and business plans.

Legal basis:
§ 3 section 2 point 10a of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartłomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH