Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 2/2014
data dodania 2014-01-04 18:21:40
spółka AerFinance SE

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu przez spółkę zależną //Grant Agreement signed by Subsidiary

Zarząd AerFinance PLC ('Emitent') informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego 42/2013, iż w dniu 3 stycznia 2014 roku spółka zależna AerFinance Ventures sp. z o.o. ('AerVC') podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości ('PARP') na realizację projektu "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucję wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1. Kwota wsparcia wynosi 496 000,00 PLN przy intensywności wsparcia 100% kosztów kwalifikowanych. Przewidywany okres realizacji projektu to 04.01.2014 - 31.12.2014 Projekt ma na celu zwiększenie dostępności i poprawę jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez instytucję otoczenia biznesu.

W opinii zarządu Emitenta przedmiotowa umowa wpływa na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta

Podstawa Prawna
§ 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

The Board of AerFinance PLC ('Issuer'), in relations to Current Report 42/2013, informs that on 3rd of January 2014, its subsidiary AerFinance Ventures sp. z o.o. ('AerVC') has enter into a grant contract with Polish Agency for Enterprise Development ('PARP'). The grant will be used to finance project " Quality improvement of advisory services provided by business incubators". The grant is co-financed by European Union via Measure 2.2.1 of Human Capital Operational Program. The value of grant equals to 496 000 PLN with full refund (100%) of project direct and indirect costs. The project will be carried out between 04.01.2014 and 31.12.2014.

The Board of Issuers believes, that the Agreement will impact future economic and financial situation of the Issuer's Capital Group.


Legal basis:
§ 3 point 1 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartłomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH