Strona główna > Spółki > AQA > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 11/2011
data dodania 2011-06-24 20:32:27
spółka Aqua Spółka Akcyjna w Poznaniu

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 24.06.2011 otrzymał podpisaną przez kontrahenta, Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 35,
60-164 Poznań, umowę, której przedmiotem są prace projektowe dla galerii handlowej w Bydgoszczy.
Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od dotychczas zawieranych i typowych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.
Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi łącznie
5 500 000,00 złotych netto (pięćmilionówpięśćset tysięcy 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług., i w związku z tym przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Józef Andrzej Kozikowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH