Raport EBI

typ raportu Raport Quarterly
numer 10/2017
data dodania 2017-04-21 07:26:30
spółka Aqua Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej

Raport okresowy za I kwartał 2017 r.

Zarząd "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie par.5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
- "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" przekazuje do publikacji raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę: