Raport EBI

typ raportu Raport Annual
numer 6/2017
data dodania 2017-04-21 12:40:56
spółka ARENA.PL Spółka Akcyjna

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2016 r.

W załączeniu Emitent przekazuje:
1) raport roczny Arena.pl S.A. za 2016 r.
2) skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Arena.pl S.A. za 2016 r.

Podstawa prawna;
par. 5 ust. 1 pkt 2) oraz par. 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę: