Strona główna > Spółki > BIM > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 10/2011
data dodania 2011-05-26 12:02:36
spółka Biomax Spółka Akcyjna

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach działania 3.3, poddziałanie 3.3.2

Zarząd BIOMAX S.A informuje, że została podpisana umowa o dofinansowanie
Nr UDA - POIG.03.03.02-00-048/10-00 w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wartość całego projektu to 204 953,55 PLN, wielkość dofinansowania to 84 000 PLN .


Podstawa prawna : § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Kaczyński - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH