Strona główna > Spółki > BRU > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 7/2017
data dodania 2017-04-20 19:30:05
spółka Boruta-Zachem Spółka Akcyjna

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 31 marca 2017 r informuje o odwołaniu, zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („ZWZ”).
Przyczyną odwołania jest zarejestrowanie się na ZWZ akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 50% kapitału zakładowego. Zgodnie § 8 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
W związku z powyższym, Spółka zwoła raz jeszcze ZWZ, o czym ogłosi w odrębnym komunikacie.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Artur Bielski - Prezes Zarządu
  • Marcin Pawlikowski - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH