Raport EBI

typ raportu Raport Annual
numer 6/2017
data dodania 2017-03-20 20:19:51
spółka Cenospheres Trade & Engineering Spółka Akcyjna

Raport roczny jednostkowy za 2016 rok

Zarząd spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za 2016 rok.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę: