Raport EBI

typ raportu Raport Annual
numer 3/2017
data dodania 2017-03-20 20:50:53
spółka Ciasteczka z Krakowa Spółka Akcyjna

Raport roczny za 2016 rok.

Zarząd Ciasteczka z Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę: