Strona główna > Spółki > DGL > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 6/2017
data dodania 2017-04-20 22:31:06
spółka Digital Avenue Spółka Akcyjna

Powołanie Członka Zarządu na kolejną kadencję

Zarząd Digital Avenue S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 19 kwietnia 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, na którym - mając na względzie fakt, iż mandat p. Piotra Bocheńczaka Prezesa Zarządu Spółki wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016r., które to Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 26.04.2017r - Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Członka Zarządu p. Piotra Bocheńczaka na kolejną kadencję, powierzając p. Piotrowi Bocheńczak ponownie funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
Piotr Bocheńczak jest współtwórcą grupy styl.fm. W Styl.Media Sp. z o.o. odpowiadał za IT i Portal Development. Po przejęciu spółki Styl.Media przez Emitenta zajmuje się rozwojem serwisów z grupy Digital Avenue S.A.. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Medousa Sp. z o.o. - spółce przejętej przez Digital Avenue S.A. Stanowisko Prezesa Zarządu Digital Avenue S.A. piastuje od 06 marca 2013 roku.
Jednocześnie, Emitent informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na powołanym posiedzeniu plenarnym podjęła warunkową uchwałę o powołaniu do Zarządu Spółki z dniem 27.04.2017r., w charakterze Członka Zarządu p. Mariusza Obszańskiego. O spełnieniu się warunków objęcia funkcji Członka Zarządu Spółki przez p. Mariusza Obszańskiego (lub o braku spełnienia) Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Bocheńczak - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH