Strona główna > Spółki > EKA > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 32/2011
data dodania 2011-06-21 08:31:21
spółka e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Zawarcie przez e-Kancelarię Grupę Prawno-Finansową S.A. umowy cesji wierzytelności

Zarząd Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 20 czerwca 2011 roku Spółka nabyła portfel wierzytelności telekomunikacyjnych na podstawie umowy cesji. Wartość nominalna zakupionego pakietu wierzytelności wynosi przeszło 32 mln zł.

Nabycie wyżej wymienionego portfela wierzytelności było możliwe dzięki pozyskaniu znaczących środków finansowych z oferty prywatnej akcji serii C oraz emisji obligacji Spółki. Inwestycja w zakup portfeli wierzytelności jest kolejnym etapem realizacji założonej strategii rozwoju Emitenta.

Nabycie powyższego portfela wierzytelności w opinii Zarządu Emitenta wypłynie w sposób istotny na wyniki finansowe Spółki zarówno w 2011 roku, jak i w kolejnych latach obrotowych.

W najbliższym czasie Emitent planuje nabycie kolejnych portfeli wierzytelności, o czym będzie informował stosownymi raportami bieżącymi.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mariusz Pawłowski - Prezes Zarządu
  • Bartosz Lewandowski - Członek Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH