Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 1/2017
data dodania 2017-01-11 16:36:56
spółka Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 07 lutego 2017 roku, na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Maciej Makowski Łukasz Wilk Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna, ul. Sienna 86, lokal 1, 00-815 Warszawa.

W załączeniu Zarząd Emitenta przesyła pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa i formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę: