Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 1/2017
data dodania 2017-01-11 11:51:45
spółka GC Investment Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd GC Investment Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”) informuje, iż otrzymał rezygnację Pani Magdaleny Bertek-Głowackiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Osoby reprezentujące spółkę: