Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 3/2017
data dodania 2017-01-11 14:23:26
spółka Global Trade Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07 lutego 2017 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07 lutego 2017 r. na godzinę 13:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Ewelina Żółtogórska,
ul. Św. Antoniego 40, 50-073 Wrocław.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę: