Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 28/2013
data dodania 2013-12-30 17:17:23
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Aktualizacja informacji o zawartej umowie inwestycyjnej

Zarząd Grupy Trinity S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") w nawiązaniu do raportu EBI nr 15/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., przekazuje do publicznej wiadomości, iż powziął informację o otrzymaniu w dniu dzisiejszym przez Synerię Poland sp. z o.o. ("Spółka"), drogą elektroniczną pisma ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczącego odmowy przyznania pożyczki na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia polegającego na produkcji oraz sprzedaży wyrobów wykonanych z metali oraz kamieni szlachetnych.

Powyższe uniemożliwia spełniania przesłanek wskazanych w zawartej dnia 9 lipca 2013 r. umowie inwestycyjnej pomiędzy Emitentem a Spółką, warunkujących jej wejście w życie a tym samym dokonanie przez Emitenta inwestycji poprzez objęcie nowo emitowanych udziałów przez Syneria Poland sp. z o.o.

Spółce jako wnioskodawcy w postępowaniu o udzielenie pożyczki nie przysługują środki odwoławcze od negatywnego rozstrzygnięcia.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH