Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 1/2014
data dodania 2014-01-03 15:50:21
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Niedojście do skutku emisji akcji serii D

Zarząd Grupy Trinity z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent, Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2013 z dnia 30 września 2013 roku, w związku z podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 września 2013 roku uchwałą nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej, informuje, iż w związku z niezawarciem umowy na objęcie nowej emisji akcji serii D, emisja akcji nie doszła do skutku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż nie podaje informacji określonych w § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, z uwagi na fakt, iż Emitent nie dokonywał przydziału akcji, a wskutek niedojścia emisji do skutku, akcje serii D nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH