Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 13/2011
data dodania 2011-03-03 12:34:40
spółka IDH Spółka Akcyjna

Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie określenia dnia podziału (splitu) akcji Emitenta

Zarząd Spółki Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 3 marca 2011 roku Emitent otrzymał uchwałę nr 176/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako KDPW) z dnia 3 marca 2011 roku na mocy której, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Emitenta z 1,00 zł (jeden złoty) na 0,10 zł (dziesięć groszy), Zarząd KDPW określił dzień 8 marca 2011 roku jako dzień podziału 7.775.838 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji Emitenta oznaczonych kodem PLICI0000010 na 77.758.380 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda). Zarząd KDPW ponadto stwierdził, że z dniem 8 marca 2011 roku kodem PLICI0000010 oznaczonych jest 77.758.380 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.


Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH