Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 53/2011
data dodania 2011-11-17 13:53:42
spółka IDH Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Index Copernicus International S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 grudnia 2011 r. na godz. 12.30 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 146 budynek D. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewidywany porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4.Sporządzenie listy obecności.
5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Index Copernicus International S.A. w drodze emisji akcji serii J, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J w podwyższanym kapitale zakładowym Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index Copernicus International S.A.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii J.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
9.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
10.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11.Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12.Wolne wnioski.
13.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.


Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH