Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 8/2010
data dodania 2010-03-19 14:31:12
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego

Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, zgodnie z §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, o zmianie terminu przekazania raportu rocznego za rok 2009. Pierwotny termin przekazania raportu rocznego do publicznej wiadomości został określony, raportem bieżącym nr 3/2010 w dniu 29 stycznia 2010 roku, na dzień 22 marca 2010 roku. Po zmianie publikacja nastąpi w dniu 19 kwietnia 2010 roku.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Jakubczyk - członek Rady Nadzorczej
  • Tomasz Sadowski - członek Rady Nadzorczej
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH