Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 25/2010
data dodania 2010-06-24 19:09:07
spółka IDH Spółka Akcyjna

Przedłużenie okresu sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Index Copernicus International SA

Zarząd Spółki pod firmą Index Copernicus International SA (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2010 z dnia 26 marca 2010 roku informuje, że w dniu 24 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o przedłużeniu okresu sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Index Copernicus International SA przez Pana Mirosława Reka do dnia 25 września 2010 roku. Rada Nadzorcza wydała jednocześnie pozytywną ocenę działalności Zarządu Emitenta, oczekując dalszych działań w kierunku rozwoju Emitenta.
Informacje dotyczące osoby Mirosława Reka zostały opublikowane w raporcie bieżącym Emitenta nr 9/2010.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH