Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 26/2010
data dodania 2010-08-03 19:40:41
spółka IDH Spółka Akcyjna

Wybór biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Emitenta

Zarząd spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2010 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 31 ust 1 pkt 5 Statutu Emitenta, podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku. Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła wybrać spółkę Global Audit Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3106.

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH