Strona główna > Spółki > INW > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 1/2017
data dodania 2017-01-10 22:39:38
spółka Inwestycje.pl Spółka Akcyjna

Zmiany w Zarządzie Inwestycje.pl SA

Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu zarządu Spółki Pana Przemysława Spyrę, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza odwołała Panią Annę Sołowską-Łabaz ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki i powołała ją na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Zmiany są wynikiem transakcji, o której Spółka informowała w raporcie 15/2015 z dnia 9 września 2015 roku oraz zmiany strategii Spółki, o której Spółka informowała w raporcie 17/2015 z 29.09.2015, będącej efektem opisanej wyżej transakcji.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys Pana Przemysława Spyry oraz Pani Anny Sołowskiej-Łabaz.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Sołowska-Łabaz - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH