Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 7/2017
data dodania 2017-04-20 23:33:50
spółka JR HOLDING Spółka Akcyjna

Raport miesięczny za marzec 2017 roku

Zarząd JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2017 roku.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę: