Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 7/2017
data dodania 2017-02-17 15:44:45
spółka Kancelaria Medius Spółka Akcyjna

Wykup obligacji serii E

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż 17 luty 2017 roku Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 26.030 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii E o łącznej wartości
2 603 000,00 zł., wyemitowanych przez Kancelaria Medius S.A. w 2015 roku.

Seria E była obligacjami zabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było na poziomie stałym 8,5% w skali roku.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę: