Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 13/2017
data dodania 2017-04-21 12:15:14
spółka Madkom Spółka Akcyjna

Rozpoczęcie sporządzania i publikacji skonsolidowanych raportów okresowych

Zarząd Emitenta informuje, iż dotychczas nie dokonywał konsolidacji danych finansowych jednostek zależnych na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości. W związku z faktem, że dane finansowe spółki zależnej Emitenta CSW Madkom Sp. z o.o. (dawniej Cloud Industry Solutions Sp. zo.o.) stały się istotne począwszy od publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017, Emitent na podstawie art. 55 oraz art. 56 ustawy o rachunkowości rozpocznie sporządzanie i publikację skonsolidowanych raportów okresowych.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę: