Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 14/2017
data dodania 2017-04-21 12:22:32
spółka Madkom Spółka Akcyjna

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Zarząd MADKOM SA („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 14 stycznia 2017 r., dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2017 roku, informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu za I kwartał 2017 r. z dnia 15 maja 2017 r. na dzień 9 maja 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę: