Strona główna > Spółki > MAX > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 21/2011
data dodania 2011-07-27 13:20:32
spółka Maximus Spółka Akcyjna

Odwołanie prognoz finansowych na lata 2011-2013.

Zarząd MAXIMUS SA działając na podstawie §3 pkt. 2 ust 15 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" postanawia odwołać prognozy finansowe, przedstawione w dokumencie informacyjnym w dniu 11.02.2011r. oraz przekazane raportem okresowym nr 12/2011 - Sprawozdanie Finansowe za rok 2010.

Odwołanie prognoz finansowych spowodowane jest czynnikami niezależnymi od Spółki czyli pogarszającą się sytuacją na rynku branży ogólnobudowlanej w tym obrotu materiałami budowlanymi. Od początku 2011 roku można zauważyć znaczące pogorszenie kondycji finansowej podmiotów branży budowlanej w tym inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych ze względu na ograniczenie kredytowania przez instytucje finansowe. Nie jest możliwe otwarcie sklepów własnych zgodnie z planem z powodu braku atrakcyjnych lokalizacji w tym cenowych. Wobec powyższego, na chwilę obecną Zarząd Spółki nie jest w stanie przewidzieć swoich wyników oraz czasu realizacji zamierzonych planów rozwojowych Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki nie będzie publikował nowych prognoz finansowych.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 oraz §3 ust. 2 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Grzegorz Lorek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH