Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 5/2017
data dodania 2017-03-20 23:46:03
spółka MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna

Zakończenie współpracy z Autoryzowanym Doradcą.

Zarząd MGM Systems S.A. informuje, że na mocy porozumienia stron, Invest Concept Sp. z o.o. zakończyła świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy dla Spółki z dniem 20 marca 2017 r.
Podstawa prawna: §3 ust. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


Osoby reprezentujące spółkę: