Strona główna > Spółki > MLB > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 34/2011
data dodania 2011-08-23 21:53:59
spółka MakoLab Spółka Akcyjna

Istotne zlecenie

Zarząd MakoLab S.A. informuje, iż otrzymał i zaakceptował kolejne zlecenie od francuskiego koncernu Renault S.A.S.. Przedmiotem otrzymanego zamówienia jest adaptacja i wdrożenie autorskiego systemu typu CRM do zarządzania zgłoszeniami klientów. System opracowany został w oparciu o technologię .NET z wykorzystaniem Microsoft Reporting Services. Wartość otrzymanego zlecenia wynosi 120.000 euro, a jego realizację zaplanowano do końca bieżącego roku.

Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Spółki za istotną gdyż wartość otrzymanego zamówienia przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki, a przychody uzyskane z dodatkowego zlecenia będą miały istotny wpływ na wynik osiągnięty przez Spółkę w 2011 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Zieliński - Prezes Zarządu
  • Mirosław Sopek - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH