Strona główna > Spółki > MOE > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 6/2017
data dodania 2017-04-21 13:29:16
spółka Mode Spółka Akcyjna

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego

Zarząd MODE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2017 r, działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27.03.2017r, podpisał z Biurem Audytorskim K.R. Group Sp. z o.o. TAX Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 1768, umowę w przedmiocie badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Stepiuk - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH