Raport EBI

typ raportu Raport Annual
numer 2/2017
data dodania 2017-03-20 21:45:29
spółka mPay Spółka Akcyjna

Raport Roczny mPay S.A. za 2016 rok

Zarząd "MPAY" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 i 6.1.-6.3. Załącznika Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę: