Strona główna > Spółki > NAN > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 11/2010
data dodania 2010-10-18 16:02:28
spółka Nanotel Spółka Akcyjna w Restrukturyzacji

Przyznanie dofinansowania z UE na realizację projektu

Zarząd Nanotel S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 15 października 2010 r. do siedziby Spółki wpłynęła decyzja Instytucji Zarządzającej, na mocy której Spółce przyznano dofinansowanie na realizację projektu: "Profesjonalne doradztwo dla Nanotel Sp. z o.o. w drodze na NewConnect" w kwocie 97.000 zł.
Wniosek o dofinansowanie w/w projektu został złożony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Działanie 3.3 "Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP", Poddziałanie 3.3.2 "Wsparcie dla MSP".
Podstawa prawna: Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Daniel Wojnarowicz - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH