Strona główna > Spółki > PYL > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 30/2014
data dodania 2014-06-13 12:37:50
spółka Pylon Spółka Akcyjna

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy w związku z wprowadzeniem instrumentów finansowych Spółki do ASO

Emitent informuje o podpisaniu umowy z EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy w przedmiocie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii G, praw do akcji serii G oraz praw poboru akcji serii G.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jolanta Srebnicka - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH