Strona główna > Spółki > PYL > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 42/2014
data dodania 2014-08-29 10:30:52
spółka Pylon Spółka Akcyjna

Pylon S.A. - podwyższenie kapitału zakładoweg

Zarząd Emitenta, informuje o uzyskaniu odpisu postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie którego Krajowy Rejestr Sądowy wpisał do rejestru i ujawnił w rejestrze przedsiębiorców podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 697.564 zł do kwoty 1.359.264,40 zł, dokonane w drodze emisji 6.617.054 akcji serii G.

Emitent załącza aktualny Statut Spółki uwzględniający podwyższenie kapitału zakładowego.

§3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mateusz Jujka - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH